Apa itu kertas kerja Rancangan Perniagaan (Business Plan) ?

 1. Rancangan perniagaan merupakan satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.
 2. Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan.

Kegunaan

Rancangan Perniagaan disediakan oleh bakal usahawan dan perniagaan yang sediada untuk tujuan-tujuan tertentu seperti berikut :

 1. Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
 2. Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
 3. Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
 4. Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
 5. Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan

 • Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
 • Statistik
 • Data ekonomi
 • Data perdagangan
 • Penyelidikan pasaran
Writing the Business Plan

What goes in a business plan? The body can be divided into four distinct sections:

1) Description of the business
2) Marketing
3) Finances
4) Management

Addenda should include an executive summary, supporting documents, and financial projections. Although there is no single formula for developing a business plan, some elements are common to all business plans. They are summarized in the following outline: {more}