Penyediaan Pelan Perniagaan
Rancangan Perniagaan (RP)

1. Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.
2. Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan

Kegunaan (RP)

 • Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
 • Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
 • Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
 • Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
 • Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)

 • Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
 • Statistik
 • Data ekonomi
 • Data perdagangan
 • Penyelidikan pasaran

Kandungan (RP)

1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan


Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

 • Nama Syarikat
 • Jenis Perniagaan yang diceburi
 • barangan/perkhidmatan yang ditawarkan
 • lokasi premis
 • tarikh perniagaan dimulakan
 • latar belakang industri dan tren pasaran
 • Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:

 • memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu
 • merancang pelaksanaan projek baru
 • untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan
 • atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

 • Nama perniagaan
 • Alamat, No. Telefon
 • Bentuk perniagaan
 • Kegiatan utama
 • Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan
 • No. Pendaftaran Perniagaan
 • Modal permulaan, modal dibenar
 • Nama dan alamat pemegang saham
 • Nama bank (jika ada)
 • No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

 • Nama, alamat, no. telefon
 • Kelulusan akademik
 • Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

 • Matlamat dan strategi syarikat
 • Struktur/carta syarikat
 • Senarai kakitangan pengurusan
 • Senarai perjawatan
  • tanggungjawab setiap jawatan
  • imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

 • Analisis Pasaran
  • untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.
  • mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.
  • mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).
 • Barangan/Perkhidmatan – ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.
  • Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.
  • Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.
 • Ramalan Jualan
  • syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.
 • Strategi Pemasaran
  • Strategi pemasaran secara keseluruhan
  • bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan
  • kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya
 • Strategi barangan
  • faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan
 • Strategi harga
  • penentuan harga
  • tawaran harga dan sebagainya.
 • Strategi Pengedaran
  • cara pengedaran dibuat
  • kos-kos yang terlibat
  • rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut
 • Strategi promosi
  • teknik-teknik promosi yang akan dijalankan
  • Belanjawan pemasaran


7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

 • Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.
 • Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)
 • Keupayaan pengeluaran
 • Rancangan pengeluaran
  • jumlah pengeluaran
  • keupayaan maksimum
  • penyimpanan stok
 • Senarai bahan mentah (jika ada)
 • Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan
 • Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :

 • Kos pelaksanaan projek
 • Sumber pembiayaan
  • modal sendiri
  • pinjaman bank
  • sewa beli
  • lain-lain
 • Proforma aliran tunai – bulanan dan tahunan (3 – 5 tahun)
 • Proforma Penyata Pendapatan – tahunan (3 – 5 tahun)
 • Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

SUMBER: MECD


Comments

 1. 1
  nizal // May 20th, 2009 pada 10:29 am

  KEPADA SESIAPA YANG MEMPUNYAI KERTAS KERJA R.P BERHUBUNG PEMBEKAL DAN PERUNCIT BARANGAN SAYURAN MENTAH BOLEH LA EMAILKAN KEPADA SAYA.- nizalthekiller@yahoo.com
  TENGAH FIKIRKAN STRATEGI NAK JALANKAN.. MODAL DAH CUKUP.

 2. 2
  tok // January 4th, 2010 pada 2:07 pm

  Saya sedang mencari contoh bgmana nk mbuat akaun perniagaan katering & restoran…..tolonh ya…emailkan tokalang67@gmail.com

 3. 3
  get smart // November 29th, 2013 pada 7:19 am

  Projek Perumahan Rakyat ini telah dilaksanakan oleh Jabatan Perumahan Negara. Antara objektif utama pelaksanaan projek ini adalah untuk mengawal dan menempatkan semula setinggan dan memberi kemudahan serta meringankan beban kepada golongan miskin. Golongan miskin ini diberi bantuan dalam membina rumah yang lebih selesa ataupun mereka boleh memiliki rumah yang dibina oleh kerajaan dengan harga yang lebih rendah dan mampu dimiliki. Hal ini demikian kerana rumah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia dan tahap keselesaan dan keselamatan rumah itu haruslah dititikberatkan.

Leave a Comment